Regler

Fodboldgolf Regler

1.

Reglerne finder I også på scorekortet, I får med rundt på banen.

Spillet består i at sparke en fodbold i hul på færrest mulige spark. Første spark tages fra det markerede tee sted, når bolden ligger stille, sparkes andet spark og sådan forsættes, til bolden er i hul.

Den spiller, der har vundet hullet forinden, starter ved næste hul. Ved andet spark og fremefter sparker den spiller, som ligger fjernest fra hullet.

2.

Man starter først, når de forangående spillere har færdigspillet det pågældende hul. Vis hensyn, det er en gentleman-sport. Lad gerne andre komme forbi, hvis de er hurtigere end jer.

Ved Out-Of-Bound eller Water-Hazard skal bolden genplaceres og man får 1 straf-spark. Der er tale om Water-Hazard, når bolden rører vand.

3.

Alle forhindringer skal passeres forfra, medmindre andet er nævnt på den respektive bane. Hvis man skyder uden om en åben forhindring (eks. stolpe el. hegn), skal bolden sparkes samme vej tilbage igen. Hvis man derimod skyder forbi en lukket forhindring (eks. traktordæk eller hul i en mur), må bolden gerne spilles gennem denne forhindring på vejen tilbage.

4.

Ved alle forhindringer er der lavet smutveje og nødudgange, således alle kan være med uanset evner med en fodbold!

5.

Maximum spark på et hul er: 3 x banens par. Har man ikke fået bolden i hul på det sidste spark, noteres banens par x 3 + 1. Eksempel – Et par 3 hul skal afvikles på max. 9 spark (3×3 = 9). Hvis ikke bolden er i hul på spark 9, tildeles spilleren 1 spark som straf og får dermed noteret 10 spark.

6.

Hvis du rammer en medspillers bold, skal medspillerens bold (den bold der blev ramt) genplaceres. Din bold skal forblive hvor den standser. Når en bold er sat i spil, er det ikke tilladt for medspillerne at flytte deres bolde. For at undgå at ramme en medspillers bold kan man, inden bolden sættes i gang, bedes medspilleren om at markere sin bold, bolden markeres i spilleretning.